Stäng

Information för camping under våren

Vi har en sen vår i Rättvik, efter en fantastisk vinter.  Siljan har precis sköljt, och det ligger lite snö kvar på sina ställen.


Vi ber Dig därför att ta hänsyn till detta läge när du åker in på området med ditt ekipage, gå gärna ur och kolla marken innan Du kör in, risken finns att du kör fast.

I och med att Enån rinner genom området, försvinner mycket vatten där men eftersom marken är mättad med vatten och på vissa ställen kan tjälen finnas kvar,

så kan det ändå dröja innan det torkar upp helt.

Måndag 30 april har vi fått information om att det aktuta läget i Enån är över, men det är fortfarande vått på många ställen och marken behöver torka upp.

Vi uppdaterar denna information så ofta som möjligt med både bild och text.  


Bilden är tagen den 30 aprilTill dig som är säsongsgäst och har bokad ankomst den 27 april

Vi hoppas att det ska ha torkat upp så pass att det går att köra in på området med vagnar, men det kan vara bra att avvakta med att lägga ut/väga in trallar och sätta upp tält, tills det torkat upp mer.  Risken är stor att man kör sönder gräsmattor, och det kommer både du som säsongsgäst och vi på campingen att få lida av under hela den kommande sommaren, med gräsmattor som inte hinner återställas. 

Om din plats är mycket våt, kan vi hitta en tillfällig plats där du kan ställa vagnen tills det torkat upp, naturligtvis i samråd med vår personal.

Tänk på, som alltid, placering med fritt drag mot väg, historiskt har Enån några gånger svämmat över och evakuering av husvagnar har blivit aktuellt, då är det mycket viktigt att draget är fritt och att inte förtält m.m. är fäst i vagnen, vid en evakuering ska det bara vara att haka på och dra ut. Om detta skulle bli aktuellt kontaktar vi naturligtvis alla berörda. Just nu gäller klass2 varning från SMHI om höga flöden i området, men det mest akuta läget är över när det gäller Enån.

Vi kommer att uppdatera denna information löpande, så gå in och kolla läget då och då. Vi lägger också ut information på vår Facebooksida.