Veckokort

250 kr/person (7 dagar sammanhängande).