Priser

Dagkort:

Vuxen            75 kr                                                            
Barn/senior  55 kr (barn= 3-12 år, 0-2 år gratis)

När man betalt dagkort kan man använda samma biljett flera gånger samma dag.

Hänglås krävs till omklädningsskåpen och de små värdeskåpen. Kan köpas hos oss för 50 kr.

Blöjbarn måste använda badblöja. Dessa finns i 2 storlekar: 7-12 kg och 10-16 kg och kan köpas i kassan för 25 kr.

 

10 kort

Betala för 10 bad och få det 11:e gratis (ej datumbundet)

Vuxen             750 kr
Barn/senior  550 kr

3 månader

Vuxen             650 kr

Barn/senior   490 kr

30:- tillkommer för kortet, som fås tillbaka om man inte önskar förlänga giltighet, om du har ditt kort som gått ut med dig laddar vi bara på en extra period och du betalar inte för flera kort.

Gäller i 3 månader från inköpsdatum.

6 månader

Vuxen            1225 kr

Barn/senior  945 kr

30:- tillkommer för kortet, som fås tillbaka om man inte önskar förlänga giltigheten. Om man har sitt utgångna kort med sig ladda vi bara på en ny säsong, du betalar inte för ett nytt plastkort.

Gäller i 6 månader från inköpsdatum.

12 månader

Vuxen              2 200 kr

Barn/senior    1 825 kr

30:- tillkommer för kortet som fås tillbaka om man inte önskar förlänga giltigheten. Om du har ditt utgångna kort med dig, kan vi ladda på en ny säsong och du betalar inte för ett nytt plastkort.

Gäller i ett år från inköpsdatum.

Kortregler

Korttyper :3 månader, 6 månader, 12 månader

Kort gäller från inköpsdag, men kan fördateras och gäller då från valt datum. Vi noterar på kortets baksida sista giltighetsdag. Om noteringen inte finns där, kollar vi enkelt detta i vårt entrésystem.

Kort är personliga och gäller för den som har namnet på kortet.

Första gången man köper ett säsongskort betalar man 35: för kortet, kortet kan sedan laddas om säsong efter säsong. Om du inte har behov att ditt kort längre får du tillbaka dina 35:-, när kortet lämnas tillbaka till Enåbadet.

 

Vid förlust av kort, kan nytt skrivas ut OM kvittot som hör ihop med kortet kan visas upp.  Vid köp av säsongkort får man ett kassakvitto där det står vilken typ av säsongkort man köpt. Utskrift av ersättningskort kostar 50:-. Tänk på att spara ditt kvitto på säkert ställe.

 

Om du blir sjuk och inte kan nyttja ditt kort, då måste du komma in till oss med ditt kort och kvitto under kortets giltighetstid, för att få tillgodokvitto för senare period. Beroende då på hur lång tid som är kvar skriver vi ut tillgodohavande. Du kan alltså inte komma i efterhand och säga att du inte nyttjat kort p.g.a sjukdom, och på så sätt få ett nytt kort. OBS!  Läkarintyg måste visas upp!

 

Om badet tvingas stänga med kort varsel för enstaka dagar p.g.a. ex. akut reparation, sanering eller liknande, återbetalas inget. Vid längre perioder av stängd anläggning, då man köpt säsongkort ger vi tillgodokvitto om det rör sig om längre period än 7 dagar. De gånger Enåbadet har planerat stängt för underhåll längre än 7 dagar anpassas priset på säsongkorten efter detta och meddelar om detta vid försäljning.

10-kort:

Vid köp betalar man för 10 st bad, vid varje besök stämplas kortet. Fullstämplat kort gäller som biljett för ett 11:e besök.

10-kort som är köpt som senior/barn kan inte användas av vuxen. Aktuell ruta på kortet kryssas vid försäljning.

10-kortet har ingen sista giltighetsdag, därför görs ingen återbetalning vid sjukdom.

Kortet är inte personligt, man kan alltså ha ett gemensamt kort som stämplas ex. 2 gånger vid ett besök av 2 personer.

 

Om skrivet kvitto önskas, skrivs detta ut vid köptillfället eller i efterhand vid medhavt kassakvitto. 
Dessa kvitton häftas ihop.

ActiWay och ePassi

Enåbadets simhall är ansluten till Friskvårdschecken/ActiWay och ePassi

Du löser in dina checkar som betalning för badentré: dagkort, 10-kort eller säsongkort.

Checkerna kan inte växlas till kontanter.

Du uppger ditt personnummer i kassan, om din arbetsgivare har registrerat dig hos ActiWay.

För att betala med ePassi behöver du ha appen aktiv, och din arbetsgivare ska ha registrerat dig där. Du betalar på plats i appen.