Musik Vid Siljan

Musik vid Siljan – alltid vecka 27!

En levande musikvecka för hela familjen
Musik vid Siljan har sedan starten 1969 kommit att bli en av Sommarsveriges största musikhändelser, traditionsrik men i ständig utveckling och förnyelse. Nytt för i år är att arrangörerna själva svarar för alla program och aktiviteter, medan samordnad marknadsföring sker via Musik vid Siljan Vänföreningen. Ett utvecklingsarbete pågår för musiksamverkan och program med sikte på nya spännande och upplevelserika musikveckor under det välkända begreppet Musik vid Siljan.
Målet är att fortsatt utveckla och stärka kvalitativa musikupplevelser i en unik kultur- och naturmiljö.

En vecka efter midsommar, alltid vecka 27, finner du konserter i vackra och unika miljöer med folkmusik och klassisk musik – för hela familjen. Spelmansstämmor och danskvällar ute i byarna är öppna för alla, stämningen är familjär och du är välkommen att spela, dansa eller bara lyssna och njuta. För många är Bingsjöstämman en höjdpunkt mitt i veckan. En mängd olika kurser med varierande inriktning och nivå erbjuds så att du kan ta aktiv del i skapandet, känna kreativiteten och glädjen i att lära dig något nytt.
Ta del av alla program, händelser och uppdateringar via hemsidan; www.musikvidsiljan.se